Anders Eriksson

21 – 27 Mars, grundkurs med hang- eller bergslicens på Ålleberg

Intensivkurs för hang- och bergslicens på mellansveriges bästa flygställe – Ålleberg med flyggurun, Martin Will.
Även lämplig (grunddelen) för dig som senare vill ta t.ex. vinschlicens.
Krav: Inga förkunskaper, teoridelen läses på distans. Minst 4 elever.
Pris: Grundkurs, 7500:-
Pris för grundkurs + hang/bergslicens: 9900:-

9 – 15 Maj, Skärmflygning totalkurs på Hammars Backar

Detta är den första totalkursen i Sverige där du ”får” 3 licenser i en och samma kurs; Studentlicens, Hanglicens och Paramotorlicens!
Du kan förvänta dig en kurs späckad med information och flygning! Vi börjar med grundkursen och din studentlicens. Sedan övar vi hangflygning på dagtid och paramotorflygning på kvällstid. Teorin läser du före kursen med vårt eget utformade material och studiefrågor.
Totalkursens pris: 18.000:- inkl ett tandemflyg inför hangkursdelen.
Du kan självklart bygga på med vinsch- eller bergskurs efter avslutad kurs.
Krav: Inga förkunskaper, teoridelen läses på distans. Max 4 pm elever.

6 – 9 juni, Hangkurs i skärmflygning på Hammars Backar (inkl 2 reservdagar)

För Dig som har gått Grundkursen och har minst Studentbehörighet och vill lära sig flyga på hang. Kursen är på 2 dagar plus 2 reservdagar. Teoridelen läses på distans och repeteras på kursen. I priset ingår ett tandemflyg i instruktionssyfte.
Pris: 3500:- Om du inte har egen skärmutrustning så kan du hyra.

20 – 23 Juni, Hangkurs i skärmflygning på Hammars Backar (inkl 2 reservdagar)

För Dig som har gått Grundkursen och har minst Studentbehörighet och vill lära sig flyga på hang. Kursen är på 2 dagar plus 2 reservdagar. Teoridelen läses på distans och repeteras på kursen. I priset ingår ett tandemflyg i instruktionssyfte.
Pris: 3500:- Om du inte har egen skärmutrustning så kan du hyra.

7 – 13 Mars, Paramotor intensivkurs på Hammars Backar

Paramotor intensivkurs på Österlen, Skåne till PM1 (2 kurser i en: Grundkurs och Paramotorkurs).
Även lämplig (grundkursen) för dig som senare vill ta t.ex. hanglicens.
Krav: Inga förkunskaper, teoridelen läses på distans. Minst 3 elever
Pris: 15000:- (grundkurs och paramotorkurs).
För enbart paramotor- eller grundkurs, 8000:-
OBS!! Som alltid rekommenderar vi att Du först gör Grundkursen och sedan hänger med oss ut och övar för att därefter komma tillbaka och göra själva Paramotorkursen. Det är vår erfarenhet att Du då har Du störst chans att bli klar på kort tid!

4 – 10 April, Paramotor intensivkurs på Hammars Backar

Paramotor intensivkurs på Österlen, Skåne till PM1 (2 kurser i en: Grundkurs och Paramotorkurs).
Även lämplig (grundkursen) för dig som senare vill ta t.ex. hanglicens.
Krav: Inga förkunskaper, teoridelen läses på distans. Minst 3 elever
Pris: 15000:- (grundkurs och paramotorkurs).
För enbart paramotor- eller grundkurs, 8000:-
OBS!! Som alltid rekommenderar vi att Du först gör Grundkursen och sedan hänger med oss ut och övar för att därefter komma tillbaka och göra själva Paramotorkursen. Det är vår erfarenhet att Du då har Du störst chans att bli klar på kort tid!

18 – 24 April, Paramotor intensivkurs i Stockholm

Paramotor intensivkurs i Stockholm till PM1 (2 kurser i en: Grundkurs och Paramotorkurs).
Även lämplig (grunddelen) för dig som senare vill ta t.ex. vinschlicens.
Krav: Inga förkunskaper, teoridelen läses på distans. Max 4 pm elever.
Pris: 15000:- (grundkurs och paramotorkurs).
För enbart paramotor- eller grundkurs, 8000:-
OBS!! Som alltid rekommenderar vi att Du först tar Grundkursen och sedan åker hem och övar för att därefter komma tillbaka och göra Paramotorkursen. Det är vår erfarenhet att Du då har Du störst chans att bli klar på kort tid!

9 – 15 Maj, Skärmflygning totalkurs på Hammars Backar

Detta är den första totalkursen i Sverige där du ”får” 3 licenser i en och samma kurs; Studentlicens, Hanglicens och Paramotorlicens!
Du kan förvänta dig en kurs späckad med information och flygning! Vi börjar med grundkursen och din studentlicens. Sedan övar vi hangflygning på dagtid och paramotorflygning på kvällstid. Teorin läser du före kursen med vårt eget utformade material och studiefrågor.
Totalkursens pris: 18.000:- inkl ett tandemflyg inför hangkursdelen.
Du kan självklart bygga på med vinsch- eller bergskurs efter avslutad kurs.
Krav: Inga förkunskaper, teoridelen läses på distans. Max 4 pm elever.