friflygning

21 – 27 Mars, grundkurs med hang- eller bergslicens på Ålleberg

Intensivkurs för hang- och bergslicens på mellansveriges bästa flygställe – Ålleberg med flyggurun, Martin Will.
Även lämplig (grunddelen) för dig som senare vill ta t.ex. vinschlicens.
Krav: Inga förkunskaper, teoridelen läses på distans. Minst 4 elever.
Pris: Grundkurs, 7500:-
Pris för grundkurs + hang/bergslicens: 9900:-

9 – 15 Maj, Skärmflygning totalkurs på Hammars Backar

Detta är den första totalkursen i Sverige där du ”får” 3 licenser i en och samma kurs; Studentlicens, Hanglicens och Paramotorlicens!
Du kan förvänta dig en kurs späckad med information och flygning! Vi börjar med grundkursen och din studentlicens. Sedan övar vi hangflygning på dagtid och paramotorflygning på kvällstid. Teorin läser du före kursen med vårt eget utformade material och studiefrågor.
Totalkursens pris: 18.000:- inkl ett tandemflyg inför hangkursdelen.
Du kan självklart bygga på med vinsch- eller bergskurs efter avslutad kurs.
Krav: Inga förkunskaper, teoridelen läses på distans. Max 4 pm elever.

6 – 9 juni, Hangkurs i skärmflygning på Hammars Backar (inkl 2 reservdagar)

För Dig som har gått Grundkursen och har minst Studentbehörighet och vill lära sig flyga på hang. Kursen är på 2 dagar plus 2 reservdagar. Teoridelen läses på distans och repeteras på kursen. I priset ingår ett tandemflyg i instruktionssyfte.
Pris: 3500:- Om du inte har egen skärmutrustning så kan du hyra.

20 – 23 Juni, Hangkurs i skärmflygning på Hammars Backar (inkl 2 reservdagar)

För Dig som har gått Grundkursen och har minst Studentbehörighet och vill lära sig flyga på hang. Kursen är på 2 dagar plus 2 reservdagar. Teoridelen läses på distans och repeteras på kursen. I priset ingår ett tandemflyg i instruktionssyfte.
Pris: 3500:- Om du inte har egen skärmutrustning så kan du hyra.