Verkstan

I verkstan kan Du få hjälp med alla typer av service uppdrag vare sig det gäller garantiärenden, besiktningar, reparationer, 2-års kontroller av skärmar, 5-års kontroller av paramotorer, ompackning av nödskärmar, etc.
Om inte vi kan utföra uppdraget själva så vet vi vem som kan. Allt Du behöver göra är att skicka eller åka till butiken och lämna artikeln samt fylla i vårt serviceformulär. Därefter gör vi vår egen besiktning och kontaktar Dig med ett kostnadsförslag som Du skriftligen måste godkänna. 3-års kontroller av skärmar som är levererade av oss utför vi gratis.  Men du måste personligen lämna in skärmen till oss. Andra skärmmärken tar vi betalt för.

Skärmtest
Vi testar; porositet och rivstyrka samt kontrollerar linlängder och utför ett praktiskt balanseringstest. Dessutom kollar vi sömmar på skärm, linor och risers.  Pris: 1500:-

Ompackning av nödskärm
Vi packar om Din nödskärm enligt leverantörens föreskrifter, kollar infästning i selen samt monterar den på plats i densamma. Pris: 750:- (OBS! Lev nödskärmen till oss torr och luftad.)