Safety notes!

Här kommer Du att hitta viktiga meddelanden som främst rör våra och våra samarbetspartners produkter och/eller de artiklar som vi själva säljer eller artiklar med särskilt stort informationsvärde. Om Du upptäcker fel på Din utrustning såsom materialfel och/eller konstruktionsfel kontakta USK ordf på SSFF samt Backyard. Tillsammans kan vi snabbt kan sprida information om felet.

Meddelanden och inläggningsdatum:

2012-07-29
DHV varnar för spiral med Swing Mistral 6:
Pga två dödsolyckor (2011 och 2012) i samband med spiral och samma typ av skärm, Swing Mistral 6, går nu tyska DHV ut och varnar för skärmmodellen som man menar alldeles för ”lätt” går in i en ”stabil spiral”. Den klarar i och för sig nätt och jämnt kriterierna för EN B klassningen men nu efterlyser man inom DHV metoder för att testa även hur lätt en skärm ”låser sig” i en stabil spiral.

Instruktörens egen kommentar: Med ”stabil spiral” menas en spiral som ”låst sig” i ett läge där skärmen utan input från piloten ”vill” fortsätta spiralen. Vid en ”stabil spiral” måste piloten själv aktivt och ofta med ganska stor kraft arbeta sig ur spriralläget. Något som ofta är omöjligt pga att de enormt stora G-krafter som man som pilot utsätts för. Moderna skärmar tillverkas ofta med en kraftig bågform (High Arch – Swings egen term) för att bli mer rollstabila. Nackdelen är att de samtidigt blir mer benägna att hamna i en stabil spiral.

Öva ALDRIG spiral ensamma, ALDRIG ovan fast mark (utan vatten) och ALDRIG utan flytväst!

Länk till DHV’s rapport: Klicka här >>
Länk till förbundets Nyhetssida (100317)

http://iof2.idrottonline.se/templates/News.aspx?id=431

 

2013-06-16

Dåliga karbiner.

Enligt ett test som utfördes för flera år sedan av tyska DHV är de flesta karbinerna på marknaden, bl.a. AustriAlpins stålkarbiner mycket dåliga och bör bytas varje år!! Skälet är att när gaten stängts så ligger inte ”porten” an mot karbinen utan det är ett ”spel” på några mm. Detta gör att den belastning som karbinen utsätts för under flygningen får karbinen att deformeras och ”rätta ut sig”. Efter ett tag går inte karbinen att stänga alls trots att den ser stängd ut. I detta lägge håller karbinen för ca en tiondel av sin testade vikt.

Vår nuvarande (2013) USK ansvarig, Pär Linnstrand arbetar professionellt med just belastningstester. Han kollade sanningshalten i tyskarnas tester och fann till sin förvåning att det var precis så illa tyskarna hade kommit fram till. Av denna information har vi inget annat val än att enbart rekommendera nedanstående tre modeller för all typ av skärmflygning;

Charly Snaplock (rekommenderad bytes intervall – 6 år)

Charly Pinlock (rekommenderad bytes intervall – 8 år)

Charly Quick-Out (rekommenderad bytes intervall – 8 år)

Använd endast övriga karbiner till balansering!!