Paramotorkurser

Student med Backglidningsbehörighet.

Den här kursen utgör basen för alla våra kurser inom skärmflygning vare sig Du vill friflyga eller flyga med paramotor. Kursen är på totalt 5 dagar och består av såväl praktiska som teoretiska moment. Efter genomgången och godkänd utbildning erhåller Du en sk. Backglidningslicens som gör det möjligt för Dig att självständigt träna start, landning och kortare flygning i mindre backar.
Kurslängd: Ca 3-4 dagar. Inga inträdeskrav.
Pris: 8000:-

Paramotor 1, PM1.

Vill Du slippa vara beroende av hang, berg eller vinsch? Då kanske paramotorflygning är något för Dig? Med paramotorns hjälp kan Du flyga så länge som Du har bensin i tanken, normalt ca. 3-4 timmar. Själva flygningen med paramotor är lätt att lära sig. På kursen får Du även bl.a. lära Dig en hel del om meteorologi, flyglära, aerodynamik, motorlära och materiallära. Kursen är således både teoretisk och praktisk. Med en PM1 licens måste Du flyga paramotor platsbundet under de första 10 timmarna. Därefter kan Du självständigt flyga på obegränsade och orekade distanser.
Kurslängd: Ca 4 dagar. Max elevantal: 4st / instruktör. Krav: Giltig Studentlicens eller högre.
Pris: 8000:-

PM1 intensiv- eller ”långsam” kurs? Vad ska Du som elev välja?

Skärmflygning med eller utan paramotor är som de flesta andra aktiviteter; Man lär sig bäst om man får ta det i en långsam takt. Inom paramotor är det ganska mycket som ska klaffa innan instruktören vågar släppa iväg eleven på hans/hennes första tur ensam i luften. Därför är det alla gånger bäst om man lär sig i etapper. Först grundkursen. Sedan hem och öva balansering och backglidning med en Studentlicens i fickan. Sedan kan man gå vidare med paramotordelen. Då ska än mer teori pluggas in och övningar med paramotor göras.

Vilken typ av kurs väljer våra elever och varför?

Svar: 90% av våra elever väljer en intensivkurs. Varför? Därför att de flesta numera har alldeles för bråttom. Men blir alla klara på en intensivkurs? Svar: Nej långtifrån alla blir färdiga med sin licens på en intensivkurs. På en kurs med perfekta väderförutsättningar (max 1 dag med dåligt flygväder) blir ca 50% helt färdiga med sin licens. Resten får åka hem och öva mer balansering innan de kommer tillbaka och fortsätter. Men alla våra elever blir (hittills) alltid klara med Studentlicensen. Om Du inte blir färdig med din PM licens så måste du hem och öva mer balansering och hantering av skärmen. Det förutsätter att Du har egen utrustning. Så oavsett om du har fått PM licensen efter avslutad kurs eller inte så måste du välja om du ska fortsätta med sporten eller inte. Om du vill fortsätta så måste du inhandla egna prylar eller låna av någon. Men du kommer inte kunna komma tillbaka längre fram utan att ha övat balansering under tiden mellan kursen och fortsättningen. Hur många gånger får man komma tillbaka utan att betala extra? Som beskrivet i våra ”kursvillkor” så har vi vädergaranti. Det innebär att det antal av dagar som ”går bort” i form av dåligt väder får du komma tillbaka och ”göra om” utan extra kostnad. Dessutom bjuder vi på en extra dag. Därefter tar vi betalt för vår tid.

Utrustning:

Vilken utrustning ska jag välja? Ska jag köpa utrustning före eller efter kursen?
Du bör köpa din utrustning före kursen. På så vis får du hjälp med att göra alla nödvändiga inställningar på din utrustning. Du bör också köpa en ren nybörjarskärm med s.k. EN A klassning och som är godkänd för paramotor. Gör inte misstaget att köpa gamla prylar som knappt går, inte har någon dokumentation eller inte är flygvärdiga. Kommer du till kursen med sådan utrustning kommer du inte att få flyga den. Under kurstiden ansvarar vi nämligen för din säkerhet. Då blir du tvungen att hyra den utrustning som underkänts.
Vi har vårt eget paramotormärke, Karma och tillgång till några av marknadens i särklass bästa flygskärmar, bl.a. Ozone och Dudek. Vi har ofta även begagnat i lager samt fantastiska paketpriser på ny utrustning. Du kan också fråga oss om finansiering!

Paramotor Intensivkurs

Detta är en kurs som inkluderar både grundkursen och paramotorbehörigheten. Kurstiden är antingen på 7 dagar (om Du läser in teoridelen på egen hand med hjälp av vårt material och support) eller på 10 dagar (om teoriundervisning skall ingå i kurstiden). Under denna tid skall mycket hinnas med varför det är extra viktigt att Du är beredd på en fullmatad kurs, både praktiskt och teoretiskt. Utrustning ingår alltid på våra Studentkurser. Dock gör den inte det på paramotorkursen men gå att hyra till om du inte har egen utrustning.
Pris: 16000:-. Krav: Inga förkunskaper.

Paramotor Slow

Paramotorkurs Slow är uppdelad i 2 faser; 3-dagars Studentkurs och ca 4 veckor senare en Paramotorkurs på 5 dagar. Under tiden mellan de 2 olika faserna måste du som elev vara ute vid minst 4 olika tillfällen och öva balansering och starttekniker. Teoridelen läser du ”på distans” inför varje moment med hjälp av vårt eget material. Pris: 16000:- Krav: Inga förkunskaper. Kravet på dessa kurser är att du har egen utrustning.

Paramotor 2 licens, PM2.

För att få flyga fria distanser med paramotor och mer heta prestandaskärmar (EN C-D) så behöver Du en PM 2 licens. Det här är egentligen en ganska viktig licens inom PM eftersom det är först när vi flyger i alla typer av villkor som vi fullt ut kan utnyttja paramotorns räckvidd. Du behöver också ha en PM2 för att få ta en Paramotor Tandem licens.
Kurslängd: 2 dagar. Krav: Giltig PM1 licens i minst 12 mån, 50 tim flygtid på minst 50 starter, utfört minst en egenbesiktning enligt loggbok, egen utrustning och radio.
Pris: 3500:- vid minst 3 st deltagare.

Paramotor Tandem

Vill Du flyga paramotor med nära och kära? Då behöver Du en Paramotor Tandem licens. Bäst för tandemflygning med paramotor är att flyga med trike. Men som alla discipliner kräver även trikeflygning en hel del övning. Därför bör Du kunna flyga med trike innan Du börjar kursen. Krav: Giltig PM2 licens i minst 1 år, minst 150 flygtimmar och bedömas lämplig av instruktör. Kurslängd: 1-2 dagar. Pris: 3500:-

Vi reserverar oss mot felskrivningar gällande förkunskapskrav. Läs gärna aktuell FoD på; http://iof2.idrottonline.se/ImageVault/Images/id_204/scope_0/ImageVaultHandler.aspx