kursvillkor

Väder och vind:
Eftersom skärmflygning är en mycket väderberoende aktivitet är våra kurser helt beroende av någorlunda hyfsat väder för att de skall kunna genomföras. Vad som menas med ”hyfsat väder” kan tyckas godtyckligt men det är instruktörens ansvar att kursen genomförs på ett säkert sätt. Vinden få t.ex. inte överstiga ca 5 m/sek och det får inte vara någon nederbörd.

Vädergaranti:
Om det ”går bort” X antal dagar med dåligt väder så får Du som elev komma tillbaka och göra om dessa utan någon extra kostnad. Om instruktören redan i början av kursen, efter att alla teorimomenten (inomhus) är klara inser att resten av kursveckan kommer att bli dålig så äger han/hon rätten att ställa in kursen varpå Du som elev får komma tillbaka utan extra kostnad och göra färdigt kursen.

Kurslängd:
Kursens längd är baserad på vad en ”genomsnittselev” med hyfsade väderförutsättningar behöver för att klara kursen och bli klar med sin licens. Men långt ifrån alla lär sig lika fort. Vissa har lättare med vissa moment och svårare med andra. Om vädret under grundkursveckan är perfekt men Du ändå inte lärt Dig flyga så bjuder vi på 1 extra dag med en instruktör. Grundtanken då är att man som elev ”hoppar in” på ”nästa kurs” i kalendern men man måste alltid föra en dialog med instruktören och komma överens om en tid tillsammans. Om eleven ändå inte har blivit klar med sin licens trots maximalt antal dagar med sin instruktör så börjar vi att debitera för ytterligare tid. Taxan är då 5000:- per dag helt oavsett om det är en elev eller flera som behöver instruktörens assistans.
Varför man inte blir färdig med en kurs som har haft perfekta väderförutsättningar är alltid att man inte har utvecklats tillräckligt långt när det gäller skärmhantering, i pilotmun kallat ”balansering” eller m.a.o. hur man hanterar flygskärmen vid start och landning.
Om man har gått en kurs med idealiska väderförutsättningar utan att bli färdig men ändå är helt fokuserad på att fortsätta och ta sin licens så är det ett krav från vår sida att man övar balansering med en flygskärm hemma innan man kommer tillbaka för resten av utbildningen. Efter en genomgången kurs har man också fullt tillräckliga kunskaper att öva balansering själv och att vara sin egen ”tränare”. Men om man inte övar balansering så har man tyvärr en dålig chans att lära sig sporten.

Inte garanterad licens:
Vi vill göra Dig som elev uppmärksam på att en inbetald kursavgift inte garanterar en licens. Du som elev måste fortfarande klara av kursmomenten och bedömas lämplig av instruktören. En skärmflygskurs kan liknas vid en intensivutbildning till körkort för bil. Vi tillhandahåller verktygen för att Du ska bli klar med din kurs och guidar Dig genom de teoretiska och praktiska momenten. Sedan är det upp till Dig att ”visa framfötterna” och klara av examinationen. I den ingår både praktiska moment och att bli bedömd som lämplig av instruktören. Om Du inte blir bedömd som ”färdig” av instruktören så betyder inte det slutet på Din flygkarriär utan bara att Du måste öva vidare på egen hand. Observera att instruktören har all anledning att ”släppa iväg dig” godkänd eftersom det är först då som hans/hennes ansvar upphör gentemot Dig som elev.

Detagarantal:
Min antal elever per kurs är 2 st. Max antal elever på grund- och friflygskurser är 8 elever. Max antal elever på paramotorkurserna är 4 elever. Förutsättningen för ovanstående maxgränser är att det endast finns en instruktör på kurserna. Om det finns flera instruktörer kan dessa gränser höjas. Skälet till maxgränserna är att vi bedömer att möjligheterna att lära sig sporten är för små under utsatt kurstid med fler deltagare än dessa max antal. Om min antal deltagare är för litet en vecka före kursstart äger Backyard rätten att flytta deltagaren till nästa kurs i kalendern eller en kurs efter elevens önskemål.

Betalning och kursanmälan:
När Du har anmält Dig till en kurs så skickar vi i normala fall ut en anmälningsfaktura på 20-40% av totalbeloppet. Undantag görs om anmälan kommer väldigt tätt inpå kursen.

Kurstakt
Ibland är kurstakten inte upplagd som en intensivkurs och då kommer instruktören att hålla i all teori i en ”lektionssal”. I dessa fall får Du allt studiematerial av instruktören vid kursstarten. Efter anmälan har Du 2 veckors (14 dagars) ångerrätt enligt Distansköplagen men lagen säger också att ångerrätten alltid upphävs så snart kursen har påbörjats. Om kursen Du har anmält Dig till är en intensivkurs startar kursen så snart vi skickat Dig koderna för nedladdning av vårt teorimaterial. Då börjar teoridelen av kursen med den handledare som leder kursen. Vi skickar ut nedladdningskoderna till vårt eget utarbetade teorimaterial så snart Du har betalt anmälningsavgiften. Om Du får förhinder med att gå den planerade kursen så kan Du boka om kursen upp till 2 veckor före kursstart. Därefter kan Du inte göra några ändringar om Du inte har ett giltigt sjukintyg. Detta beror på att vi måste ha tid att planera kursen med tanke på antal instruktörer och deltagare eftersom vi har ett max antal deltagare på våra kurser / instruktör. Om Du blir sjuk kan Du boka ett nytt kursdatum. Kom då ihåg att avanmäla Dig från kursen skriftligen via vår mail och senast den sista kursdagen skicka in ett giltigt läkarintyg.

Försäkring:
För Dig som går en grundkurs och således inte har någon licens innan så behöver Du före kursstarten lösa Svenska Skärmflygsförbundets försäkring, s.k. ”Take Off Kit”. Det är en försäkring som gäller Dig både under Din kurstid och under resten av kalenderåret. Om Du tecknar försäkringen i Oktober så gäller den även under hela det efterkommande året. Tänk på att denna försäkring inte bara gäller när Du utövar skärmflygning. Den gäller faktiskt 24 tim/dygn och är en mycket bra olycksfallsförsäkring.

Gå in på förbundets hemsida på www.paragliding.se och klicka på ”Om Skärmflygning” och vidare till ”Nybörjare”. Där hittar du en länk som heter ”TakeOffKit löser du här”. Klicka på den och följ instruktionerna. Försäkringen kostar ca 1700:- och i Take-Off kittet ingår även teoriboken ”Lär dig flyga skärm” som förbundet skickar till dig efter att du har genomfört ditt köp.

Tvist och tolkning:
Tvist och tolkning av våra villkor avgörs i Ystads Tingsrätt men Backyard Sweden har som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARNs) rekommendationer.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?