KÖPVILLKOR

ALLMÄNT

För dig som är privatperson gäller Distansköplagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen som båda har strikta bestämmelser. Detta innebär att lagen gäller även om du har avtalat om något annat.
För företag, inklusive enskilda näringsidkare gäller Köplagen. Denna är dispositiv vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Vi följer Personuppgiftslagen (PUL). När du som privatperson registrerat dig och gjort din beställning så godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt PUL och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Beställning
Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att beställa. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar in sitt uttryckliga tillstånd till oss via mail eller snigelpost. 
S.k. falskbeställningar eller när någon gör en beställning utan syfte att köpa varan kommer att spåras och polisanmälas. Om vi har lidit ekonomisk skada av det inträffade kommer vi att begära skadestånd för det inträffade.

Betalning och le
verans
När du har lagt dina varor i varukorgen och går till kassan framgår vilka betalningssätt som gäller och om priserna är inklusive eller exklusive moms samt vilken momssats som i givet fall gäller. Leverans kommer att ske inom 30 dagar såvida det inte framgår vid beställningen att leveranstiden är längre. Skärmar från t.ex. Dudek har normalt en längre leveranstid än 30 dagar. Därför är dessa markerade med “beställningsvara” i lagersaldot.

I webbutiken kan varor eventuellt vara markerade med leveransindikering. Vi förbehåller oss rätten att stryka en vara som vi ej kan leverera och med prisavdrag för densamma. Om du önskar beställa en annan likvärd vara kommer detta att utgöra en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig.
Utöver priset kan det tillkomma kostnader för frakt. Dessa finns i så fall angivna i webbutikens kassa. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter men om så är fallet kommer det att klart framgå under beställningsprocessen.
När du gör din beställning framgår det i kassan vilket leveranssätt som gäller. Det är ditt ansvar att se till att adressen som du angivit vid beställningstillfället är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige om inte annat anges.


Leverans av paramotorer
Paramotorer skickas aldrig. Generellt gäller att dessa ska hämtas ut av beställaren vid Karma butiken i Ingelstorp eller hos någon av Backyards auktoriserade återförsäljare. I vissa undantagsfall kan paramotorerna levereras av Backyard enligt överenskommelse med beställaren. Detta medför alltid en kostnad beroende på var paramotorn ska levereras. Oftast har vi paramotorer på lager men längre leveranstid än 30 dagar kan förekomma. Därför är paramotorer alltid markerade som “beställningsvara” i lagersaldot.

Oavhämtad försändelse
Det är ditt eget ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid som står angiven på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället skickas det tillbaka till oss och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad lämnas kravet till inkasso.

Avbeställning
En avbeställning är inte giltig förrän du har mottagit en bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats. Efter denna tidpunkt är du som har beställt varan till ditt företag skyldig att ta emot leveransen.
Privatpersoner har ångerrätt (se under rubriken ”Ångerrätt”). Företag som avbeställer en specialtillverkad vara måste betala ersättning för havda kostnader fram till avbeställningen samt för utebliven vinst.

Ändring av beställning
Du kan göra ändringar i din beställning av lagerförda varor fram till dess att beställningen har effektuerats. Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansköplagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har dock inte ångerrätt om det pris som du sammanlagt ska betala understiger 400 kr. Du har heller inte ångerrätt om du:
Beställt en vara som tillverkats enligt dina anvisningar.
Beställt en vara som fått en tydlig personlig prägel.
Beställt en vara som vi normalt ej har i lager och att vi har tagit hem denna artikel speciellt för dig. Dessa varor står specade som “beställningsvara” i lagersaldot.

Observera att det enligt lag är du som ska betala för returfraktkostnaderna och enligt lag kan komma att betala för en varas värdeminskning i den mån den beror på att du hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Ångerfristen börjar löpa den dag du mottagit varan. Om du beställt flera varor eller varan du beställt består av flera delar börjar ångerfristen löpa när du mottagit sista varan respektive den sista delen av varan. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas oanvänd, i oskadat skick och med obruten förpackning, försegling eller teknisk plombering.

Om du vill utnyttja din ångerrätt skall detta meddelas till oss inom 14 dagar efter att du har mottagit varan. Du kommer utan dröjsmål att få en bekräftelse på att vi mottagit ditt meddelande varefter vi tar ställning till om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Därefter skickar vi ett svar till dig via e-post med information om hur du ska skicka tillbaka varan.
Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman att återbetalas till dig inom 14 dagar räknat från dagen då vi mottog returen av varan.

Om du beställt en tjänst, t.ex. en kurs börjar ångerfristen löpa den dag vi bekräftade din beställning. Om tjänsten har börjat utföras, t.ex. att kursen har påbörjats eller t.o.m. slutförts kan du inte ångra dig. Du har heller inte rätt att ångra dig om förseglingen på den vara du har köpt har brutits eller du har registrerat licensen, t.ex. ett presentkort.

Reklamationer och återköp
Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt eller om vi skickat fel vara måste du reklamera varan snarast och maximum inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Reklamationstiden är som mest 3 år beroende på varans beskaffenhet samt eventuell garantiutfästelse.

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt eller om vi har skickat fel vara skall du reklamera snarast efter att du tog emot varan. 
För både privatpersoner och företag skall varan återsändas i en likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Vi kommer inte att godkänna reklamationer utan denna beskrivning. Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan.

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter. T.ex. fungerar inte en viss typ av propeller för en motor automatiskt på en annan motor. Vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader.

Tryckfel och felskrivningar
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel och felskrivningar i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Force Majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist och tolkning
Tvist och tolkning av våra villkor avgörs i Ystads Tingsrätt men Backyard Sweden har som policy att även alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARNs) rekommendationer.

 

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?